top of page

Kay > CCELL reyinyon >  Rezolisyon yo

Rezolisyon yo

Klike sou lyen ki anba yo pou telechaje ajanda reyinyon ki sot pase yo.

 • Apwouve  · 6 oktòb  2020

  Rezolisyon CCELL #34 pou sipòte ansèyman bileng ak ansèyman nan lang lakay yo pandan pandemi COVID-19 la.

 • Apwouve  · 6 oktòb  2020

  Rezolisyon CCELL #34 pou sipòte ansèyman bileng ak ansèyman nan lang lakay yo pandan pandemi COVID-19 la.

 • Apwouve  · 6 oktòb  2020

  Rezolisyon CCELL #34 pou sipòte ansèyman bileng ak ansèyman nan lang lakay yo pandan pandemi COVID-19 la.

 • Apwouve  · 6 oktòb  2020

  Rezolisyon CCELL #34 pou sipòte ansèyman bileng ak ansèyman nan lang lakay yo pandan pandemi COVID-19 la.

 • Apwouve  · 6 oktòb  2020

  Rezolisyon CCELL #34 pou sipòte ansèyman bileng ak ansèyman nan lang lakay yo pandan pandemi COVID-19 la.

 • Apwouve  · 6 oktòb  2020

  Rezolisyon CCELL #34 pou sipòte ansèyman bileng ak ansèyman nan lang lakay yo pandan pandemi COVID-19 la.

 • Apwouve  · 6 oktòb  2020

  Rezolisyon CCELL #34 pou sipòte ansèyman bileng ak ansèyman nan lang lakay yo pandan pandemi COVID-19 la.

Plis rezolisyon...

bottom of page